KVALITET OG HMS

Kamstålgruppen arbeider kontinuerlig for at våre leveranser skal tilfredsstille kundens- og standardenes krav, samtidig som det tilføyes ekstra verdi innen fleksibilitet, effektivitet og sparte kostnader med vårt brede spekter av løsninger og produkter.

Kvalitet i alle ledd

Vårt kvalitetsfokus ivaretas via etablerte ledelses- og produksjonssystemer, stadige forbedringsprosesser og sporinger i alle ledd.

Våre leveranser skal skape trygghet og engasjement hos våre kunder, skape gode og forventningsfulle relasjoner til våre leverandører, stolthet og tilhørighet hos våre ansatte.

Forpliktelsene mot ytre miljø og HMS er retningsgivende både i vårt daglige administrasjons- og produksjonsarbeid og mot utviklings- og forbedringsprosesser av selve sluttproduktet.

Energibesparelser, transportplanlegging og avfallshåndtering er hovedområder innen våre miljøprestasjoner.

ISO-9001

Hos Kamstål har vi som mål å alltid gi jernet for å ytterligere øke fokuset på gjennomføring av kvalitet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet i alle ledd.

 

GRØNT STÅL

I samarbeid med Norsk Stålforbund leverer vi også sertifikater på Grønt Stål. Dette innebærer at all C02 produsert som følge av stålets produksjon, transport og montering, kompenseres med sertifiserte treplantingsprosjekter.

EPD

Vi tar miljøet på alvor! Derfor har vi fått publisert en EPD for generelle produkter levert av oss. Vi kan også levere prosjektspesifikke EPD-er til kundene våre basert på opprinnelsen til stålet som faktisk ble levert.

KONTROLLRÅDET

Sertifikatet fra Kontrollrådet bekrefter at vi oppfyller alle krav til vurdering, kontroll og krav til produksjonskontrollsystem innen kappet og bøyd armering, samt sveising av ikke-lastbærende armering.

Sertifiseringer

Gaselle 2020

ISO 9001

Startbank Registreringsbevis

Kontrollrådet