OM OSS

En betongentreprenør og hans leverandør begynte i 2006 å drømme om utvidet bruk av prefabrikkert armering fra fabrikk. Tanken var at entreprenørene skulle kunne gjøre arbeidet sitt raskere, tryggere og avslutte med bedre marginer, samt at man skulle bidra til innovasjon på leverandørsiden – i en bransje som var konservativ og tilbakelent.

Det gikk 9 år fra denne drømmen ble plantet til Kamstål AS ble registrert i Brønnøysundregisteret. I februar 2016 ble Kamstål AS etablert, og planen ble satt ut i live.

Vi gir jernet en ny dimensjon

Den første investeringen var Tekla-programmet som tillot bedriften å tenke digitalt. Vi kunne ved hjelp av Tekla modellere det som skulle produseres. Innen et halvt år var bygg, maskiner og ansatte på plass, og driften i gang.

Raskt ble prefabrikkering av sammensatte armeringskorger og produksjon av armering på rull det største satsningsområdet, og vi kapret en stor del av lokalmarkedet på rekordtid.

Høy omsetning og behov for et ekstra ben å stå på resulterte i åpning av et eget selskap i Kristiansand. En populær og dyktig mann fra bransjen ble med Kamstål og startet Kamstål Sør AS. De bidro sterkt til at gruppen endelig fikk et godt fotfeste på Sørvestlandet. De er kjent for god service, raske leveringstider og betydningsfulle bidragsytere på kunnskap i bransjen.

Resultatet av hardt arbeid og daglig velvilje har resultert i leveranser til alt fra store infrastrukturjobber, offshore prosjekt, boligblokker, industribygg, elementer og mye mer. Sannelig har det også vært eksport til Kina og Storbritannia også. Bedriften vår er i konstant endring – og det er strategien for alltid å være et hestehode foran konkurrentene.

Kunnskap og kompetanse

Kamstålgruppen sine medarbeidere er unge og starter som uerfarne i faget. Gjennomsnittsalderen er under 30 år. Hos Kamstål lærer de alt fra begynnelsen.

Et av de viktigste valgene gruppen gjorde i tidlig fase var å ta inn lærlinger i produksjonsteknikk og kontor- og administrasjonsfag. I 2020 tok den første lærling det aller første fagbrev i selskapenes historie. Både bedrift og ansatt opplevde det som et stolt øyeblikk.

I Kamstålgruppen er det nå til enhver tid 6-7 lærlinger.

Mennesker og maskiner - hånd i hånd

I 2016 investerte vi i en ny og moderne maskinpark. Målet var å aldri si nei grunnet mangel på maskineri.

I dag har Kamstålgruppen maskiner for kapping og bøying, sveising, produksjon av armering på rull, produksjon for armeringskoblinger, robotsveising av søylekorger og bøying av armeringsmatter. Vi har også utvidet programvarer for bedre digital samhandling.

Siden oppstart har det ikke vært noen utfordringer vi har takket nei til. Produktspekteret har vært svært variabelt og bestått i fundamenter, stripefundamenter, heisgruber, pumpekummer, ringmurer, dragere for grunn og i luften, vegger, dekker, balkonger, søyler, rundkjøringer og mye, mye mer.

Ingenting har vært for lite og ingenting for stort.

KONTAKTPERSONER

EINAR MORTENSEN

TOR OLVE MØRCH

Daglig leder - Kamstål Sør

tor-olve@kamstal.no
+47 950 04 600

Andreas Bentsen

Daglig leder - Kamstål Øst

andreas@kamstal.no
+47 982 69 382

SEAN O'HARE

ARVE U. AARDAL

ANDERS RØRHEIM

Produksjons- og logistikkoordinator

anders@kamstal.no
+47 990 81 410

METTE BERLAND