Vi binder oss til en grønnere framtid

Prefabrikkerte armeringsløsninger sparer mye tid. Jernbinding som vanligvis utføres på byggeplassen, gjøres på en fjerdedel av tiden i våre energieffektive produksjonslokaler. Resultatet er raskere framdrift, mindre miljøbelastning, mindre HMS-risiko og jevnere kvalitet.

Redusert miljøbelastning

Kortere produksjonstid gir færre dager der arbeiderne må kjøre til og fra byggeplassen. At våre prefabrikkerte løsninger også lages i moderne og energisparende produksjonslokaler, bidrar til å holde miljøbelastningen nede.

Binder oss ikke alltid

Vi velger leverandører etter sertifisert miljøpåvirkningsgrad. Finnes det mer miljøvennlige alternativer til transport eller andre tjenester vi benytter, velger vi disse så sant det er praktisk mulig. Derfor binder vi oss ikke til lange og faste avtaler.

Kamstål tilbyr grønt stål

Kamstål tilbyr Grønt Stål som bidrar til skogplantingsprosjekter. Disse ordningene er med på å øke mengden trær som effektivt binder CO2, som igjen blir en positiv bidragsyter i den totale miljøpåvirkningen.