Vi binder oss til en grønnere framtid

Prefabrikkerte armeringsløsninger sparer mye tid. Jernbinding som vanligvis utføres på byggeplassen, gjøres på en fjerdedel av tiden i våre energieffektive produksjonslokaler. Resultatet er raskere framdrift, mindre miljøbelastning, mindre HMS-risiko og jevnere kvalitet.

Redusert miljøbelastning

Kortere produksjonstid gir færre dager der arbeiderne må kjøre til og fra byggeplassen. At våre prefabrikkerte løsninger også lages i moderne og energisparende produksjonslokaler, bidrar til å holde miljøbelastningen nede.

Binder oss ikke alltid

Vi velger leverandører etter sertifisert miljøpåvirkningsgrad. Finnes det mer miljøvennlige alternativer til transport eller andre tjenester vi benytter, velger vi disse så sant det er praktisk mulig. Derfor binder vi oss ikke til lange og faste avtaler.

Bidrar til å binde CO²

Kamstål støtter skogplanting i Norge. Vårt bidrag til å øke mengden trær som effektivt binder CO2, gjør at virksomheten vår er en netto positiv bidragsyter til miljøpåvirkningen.