Fordrøyningsbasseng på Jåttå

Fordrøyningsbasseng – komplett prefab

SR Entreprenør er en betongentreprenør i Rogaland tilhørende BRG-gruppen.

Jåttå fordrøyningsbasseng er et vannbasseng med bunnplate, vegger og topplate. Begge platene ble utført med prefabrikert armering, med en installasjonsfremdrift på 20 tonn pr. dag med 4 jernbindere.